Be om møte
title arrow

Budsjett

Å utarbeide realistiske budsjetter er viktige styringsdokumenter og hjelpemidler gjennom et regnskapsår. Det er helt nødvendig for måloppnåelse og kontroll over kontantstrømmen.
Vi bistår deg gjerne i denne prosessen, slik at du får en god bedriftsstyring. Våre systemer gjør det også enkelt å legge budsjettall inn i resultatrapporten, slik at de kan sammenligne regnskapstall mot budsjett.

Det er nødvendig for å kunne oppdage tendensen til resultatutviklingen slik at det kan iverksettes tiltak for å korrigere kursen videre mot målet.
Et budsjett utarbeides oftest for ett år om gangen, med utgangspunkt i forventede inntekter og kostnader. Men det kan også utarbeides budsjett med både kortere og lengre tidshorisont dersom det er ønskelig.
 

Likviditet

Det er også viktig å ha kontroll over likviditeten. Et likviditetsbudsjett vil  derfor være til god hjelp for å unngå negative overraskelser.
 
  • Driftsbudsjett
  • Balansebudsjett
  • Likviditetsbudsjett

Aktuelle artikler

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?

Nyttige lenker

Brønnøysundregistrene
Skatteetaten
Altinn
Arbeidstilsynet
Anne Christine Ingebrigtsen
Anne Christine Ingebrigtsen
Autorisert regnskapsfører
Kenneth Abelson
Kenneth Abelson
Autorisert regnskapsfører/ Revisor
Årsoppgjør
Organisasjonsutvikling
Fakturering
Regnskap
Lønn
Rådgivning
vigres neg
God dialog, lettfattelig rapportering og skreddersøm av løsninger er vår oppskrift på å bidra til økt lønnsomhet for våre kunder.